تبلیغات
. - بـالـاخـره
مموری

بـالـاخـره

شنبه 4 مرداد 1393 12:24 ق.ظ

نویسنده : کیـمیـآ : \بـالـآخـره شـلـوار رو گـرفتـم .. اوخیـش 

ولـی فک نکنـم زیـر مـانتـو خوب بشـه !! در حـال حآضـر 

میخـوام دو نفـر رو بزنــم ... چنـدشـآ .. 

خیـلی روزای گـوزیـه ... ! تصمیـم گرفتـم با محمـدحسیـن پسـرخـالـم 

فردا بـرم خـونـه عـزیـزم تـآ دوشنبـه فقـط فقـطم ویلـنم و میبـرم 

اگه از بی انترنتـی مـردم حـلـآلـم کنیـن 

پنجـشنبـه تولـد یکی از بچـه هـآی مدرسـه که بچـه ی دوسـت نـنـم 

هم من هم کیمیا دعـوت شـدیـم با مـامـانـمم قراره 

بریـم لبـاس بخریـم فقط من و اون چـون من همـراه هـرکی میرم خریـد 

شفط میشـه برمیگـرده :D 

وااااااااااااااااااای دوست مـامـآنـم ی سـگ داره وای انقد گوگولی و نـاز بود 

دلم خـواسـت ... بـای 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 4 مرداد 1393 12:29 ق.ظ