تبلیغات
. - ویلـن = ریـدم
مموری

ویلـن = ریـدم

پنجشنبه 26 تیر 1393 06:56 ب.ظ

نویسنده : کیـمیـآ : \
آپلود عکس رایگان

سـلـآم :D عـآغـآ امروز منـو مـامـآنـمـو و کیمیا اینـآ رفتیـم 

کلـاس ویلـن عـآغـآ این کیمیا شـآهـد قشـنگ ریـدم ... یه ربعـشـو 

داشـت در مورد اینکه صـدام خیلی آرومـه حرف میـزد 

بعـدشـم کلـآس زبـآن .. باز اونـو میشـد تحمـل کـرد ... دیشبـم 

با کیمیا رفتیـم امـآمـزاده ( همـراه ننـه هـآمـون ) داشتـن حلـوا پـخش میکـردن

کیمیا مث این ننه مرده هـآ ب من میگه : من اونو میخوام 

یعـد زنـه میبیـنه به پسـره ک داشت تعـآرف میکرد با خـنده میگـه ب 

اونـم بده ... منم که دیدم ابروی نـداشـتمون ب بـآد رفت سریع فلنگ و بستـم 

مثلن من کیمیا رو نمیشـنـآسـم !! حـالـآ کیمیا اونجـآ میگه :

کیمیا بیا برای توام گرفتـم :|

هیچی دیگه آبرم رفت 

هرچی آدم تو بابلسـر بودن هم اونجـا دیدم از معلم کلاس سومم گرفته 

تـآ نگـار و نیلـو و دوتا پسـرعمـوهـآی چنـدشـم و 

میثـآق و اصن همـه ......................... :D 

+ همیشـه منو کیمیا باهـم میرفتیـم بیرون من بدبخت ضـایع 

میشـدم اینـدفه کیمیا ..هه هه هه حـال داد دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 تیر 1393 07:02 ب.ظ