تبلیغات
. - پـووف
مموری

پـووف

جمعه 6 تیر 1393 12:38 ق.ظ

نویسنده : کیـمیـآ : \

دوسـتان بـآختمـون از بـوسنی تسـلیـت فراااوااان ! 

ولی جـدا از بـازیمـون یکـم حس بـازیکنـآ رو درک کنیـن خیلی سختـه فوتبـآل 

قـَدر هـآش از جـآم جهـآنی حذف شـدن انتظـآر داشتین ایران بره بـآلـآ 

هرچی برن بـآلـآ تر حذف شـن بـدتر ! عب نـداره 

ولی من هنـوز از داور نگذشـتمـآ .... 

دوســتـآن عزیز تـو نـت که چـُسـم پر نمیـزنـه 

پس مـا رفتیـم در ایـن ایـآم چـنـدش ! : بمیـریـم 

رمـآن در همسـایگی گودزیلـآ رو بخونیـم و یکمی هـم دسـت به سـر و 

گوش اتاقـمـون بکشیـم و  ویلـن تمریـن کنیـم 

اگرم دیدین من نبودم فک نکنیـن مث کـآملیـآ مردمـآ همین دور و ورام 

خیلی حس بـدیـه که کـاراتـه کـآهـآ نمیـده 

شکسـت فیلمی که بعـد از مدرسه شبـانه روزی خوردمـو 

دوباره از کـاراتـه کـاهـآ خوردم هععععععــــی !

بــآی دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 تیر 1393 06:06 ب.ظ